Άρθρα στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ημερομηνία
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Δημοσιεύθηκε στις 26/09/2018 07:00
ΑΔΑ ΨΘΠΞΟΚ19-730
Διαγωνισμός μίσθωσης Μεταφορικών Μέσων 623/2018
Δημοσιεύθηκε στις 02/07/2018 06:11
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Δημοσιεύθηκε στις 10/06/2018 07:34
ΑΔΑ 6ΣΕΜ465ΧΘ7-7ΩΞ
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »