Ημερίδα "Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών"

Δημοσιεύθηκε στις 24/04/2023 11:48

Στα πλαίσια του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας  INTERREG ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ “Support for cooperation and development (SCD)”, διοργανώνεται την Τρίτη 25 Απριλίου και ώρα 13.00 ημερίδα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης με τίτλο «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών».

 

Το έργο SCD συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και από Εθνικούς Πόρους των κρατών που συμμετέχουν σε αυτό. Η παρούσα εκδήλωση υλοποιείται με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο της έκδοσης βρίσκεται υπό την αποκλειστική ευθύνη του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.