ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.01/23

Δημοσιεύθηκε στις 23/06/2023 11:10
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ/ 2η ΜΣΕΠ/ ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Σας ενημερώνουμε για την διενέργεια του διαγωνισμού

"Δ01/23 2ης ΜΣΕΠ Ανοιχχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός"

που βρίσκεται στο παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο: