Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού

Δημοσιεύθηκε στις 02/10/2015 13:00

Παρακάτω σας κοινοποιούμε συνημμένα την περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια αναλώσιμου υλικού επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής και των ΚΥ Σαπών και Ιάσμου.

Αρχεία