Δημοσίευση διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ "ΕΒΡΟΥ"

Δημοσιεύθηκε στις 30/10/2015 07:15

Σας επισυνάπτουμε το αρχείο με τον παρακάτω διαγωνισμό της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ "ΕΒΡΟΥ" για την προμήθεια ανάδειξης προμηθευτή για το κρεοπωλείο ΣΠΑ

Αρχεία