Δημοσίευση Διαγωνισμού από το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ

Δημοσιεύθηκε στις 30/10/2015 10:48

Σας επισυνάπτουμε το αρχείο με τον διαγωνισμό που αφορά την Σχολή Αστυφυλάκων καθώς επίσης και τα είδη σίτισης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι το ΣΑΒΒΑΤΟ 31/10/2015 και ώρα 10.30