Εργασιακές σχέσεις και κρίση τα αγκάθια για τις επιχειρήσεις

Δημοσιεύθηκε στις 12/03/2014 12:30

Κρίση και εργασιακές σχέσεις τα "καυτά' θέματα για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από έρευνα της ΕΕΔΕ.

Το ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελεί το βασικό ζήτημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα έρευνας που διενήργησε ο οργανισμός The Conference Board -με τη συνεργασία της ΕΕΔΕ για την Ελλάδα- και παρουσιάστηκε στις 19 Φεβρουαρίου στο πλαίσιο εκδήλωσης του Τομέα Ηγεσίας της ΕΕΔΕ.

Πέραν του ρυθμιστικού πλαισίου οι επικεφαλής των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα για την Ελλάδα έχουν να αντιμετωπίσουν επίσης προκλήσεις που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις με τους πελάτες, το ανθρώπινο δυναμικό, το ρευστό διεθνές πολιτικοοικονομικό περιβάλλον, την επιχειρησιακή αριστεία, την καινοτομία, τη βιωσιμότητα, την εμπιστοσύνη στην επιχειρηματικότητα, το εταιρικό brand και τη φήμη και τέλος την παγκόσμια ανάπτυξη. Όλα αυτά τη στιγμή που σε παγκόσμιο επίπεδο οι επικεφαλής των επιχειρήσεων ιεραρχούν τις πρωτεύουσες προκλήσεις για τη λειτουργία τους ως εξής: ανθρώπινο δυναμικό, σχέσεις με τους πελάτες, καινοτομία, επιχειρησιακή αριστεία, εταιρικό brand και φήμη παγκόσμιος οικονομικοπολιτικός κίνδυνος, ρυθμιστικό πλαίσιο, βιωσιμότητα και εμπιστοσύνη στην επιχειρηματικότητα.

Ποια είναι όμως τα καυτά θέματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα διευθυντικά στελέχη στη χώρα μας εν μέσω παρατεταμένης ύφεσης; Κατ' αρχάς η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, οι εργασιακές σχέσεις και η αστάθεια στην ενεργειακή αγορά.

Αντίθετα σε παγκόσμιο επίπεδο οι επιχειρήσεις αναδεικνύουν ως καυτά θέματα την ανάλυση των δεδομένων μεγάλου όγκου (big data analytics) και την οικονομική ύφεση στην Ευρώπη.

Στα χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές της ηγεσίας πρωτεύοντα ρόλο για τους Έλληνες παίζουν το επιχειρηματικό πνεύμα και η διατύπωση οράματος, ενώ αντίθετα σε παγκόσμιο επίπεδο προηγούνται η ακεραιότητα, το μάνατζμεντ της αλλαγής και η πολυπλοκότητα της διοίκησης.

Την έρευνα παρουσίασε ο κ. Rainer Schultheis, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή του The Conference Board, ο οποίος έκανε λόγο για τις στρατηγικές που προτείνονται ώστε οι επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν στο ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον.

Όπως ανέφερε, σε σχέση με το ρυθμιστικό πλαίσιο, σε αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η εστίαση σε ανταγωνιστικές ευκαιρίες που δημιουργούνται (από το ρυθμιστικό πλαίσιο), η ενθάρρυνση για την αυτορρύθμιση των τομέων της αγοράς, η ενίσχυση των εσωτερικών διαδικασιών για την κανονιστική συμμόρφωση κ.ά.

Πηγή: www.news247.gr