ΕΚΔΗΛΩΣΗ - Διοργάνωση φορολογικού σεμιναρίου

Δημοσιεύθηκε στις 17/03/2014 12:57

Το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Ροδόπης σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστημόνων διοργανώνουν στα γραφεία του Επιμελητηρίου, οδός Καβείρων αριθ. 12, στις 21/3/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρες 17.00-21.00 (απόγευμα) φορολογικό σεμινάριο.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 1. Φορολογικές δηλώσεις
 2. Ποιες αποδείξεις και ποιες δαπάνες υπολογίζονται στην δήλωση
 3. Αλλαγές στην φορολογία εισοδήματος του Ν. 4172/2013 και τροποποιήσεις του
 4. Δαπάνες που αναγνωρίζονται προς έκπτωση
 5. Παρακρατούμενοι φόροι – τρόπος και χρόνος έκδοσής τους
 6. Αλλαγές στον ΚΒΣ και ΚΦΑΣ- ποια βιβλία και στοιχεία καταργούνται
 7. Νέο ποινολόγιο του Ν.4174/2013 και τροποποιήσεις του
 8. Πλαστά - εικονικά τιμολόγια (Ευεργετικές διατάξεις, Πως εικονικό τιμολόγιο με πρόστιμο 200.000 ευρώ συμβιβάζεται στα 500 ευρώ)
 9. Διεύθυνση επίλυσης διαφορών (πρώην Επιτροπή 70Β). Λειτουργεί για όλη την Ελλάδα μόνο στην Αθήνα
 10. Φορολογικοί έλεγχοι
 11. Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών
 12. Κατασχέσεις εις χείρας τρίτων
 13. Κατασχέσεις των τραπεζικών λογαριασμών
 14. Παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων
 15. Συστημένες επιστολές για παράταση παραγραφής (δεν είναι νόμιμες και γιατι)
 16. Έλεγχοι των καταθέσεων στο εξωτερικό
 17. Επανάληψη ενδικοφανών προσφύγων από την υπηρεσία εσωτερικής επανεξέτασης (μόνο στην Αθήνα)
 18. Κέντρο ελέγχου φορολογούμενων μεγάλου πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. μόνο στην Αθήνα λειτουργεί)
 19. Κέντρο ελέγχου μεγάλου πλούτου (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ μόνο στην Αθήνα λειτουργεί)
 20. Παραγραφή βεβαιωμένων χρεών
 21. Άκυρα τα αποτελέσματα των φορολογικών ελέγχων από την φορολογική διοίκηση
 22. Σημαντικές αποφάσεις συμβουλίου επικρατείας (ΣτΕ)

Εισηγητές του σεμιναρίου:

Α. Κρίγκας Χρήστος: Λογιστής-Φοροτεχνικός

Β. Τσιώλης Θωμάς: Φοροτεχνικός – εισηγητής σεμιναρίων για φορολογικούς ελέγχου- Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. – Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. κλπ.

Συντονιστής:

Ντουκάκης Μανούσος, Αντιπρόεδρος Π.Ε.Φ.Ε.