Διαδικτυακή ψηφοφορία για το Ελληνικό σήμα

Δημοσιεύθηκε στις 19/03/2014 13:02

Με τον ν. 4072/2012 θεσπίστηκε η δημιουργία σήματος ελληνικού προϊόντος το οποίο θα φέρουν, προαιρετικά στην επισήμανση, τα προϊόντα που παράγονται και μεταποιούνται στην Ελλάδα και το οποίο θα απονέμεται σύμφωνα με διαδικασίες που θα καθορισθούν από κανονισμούς που θα καταρτίσει η αρμόδια προς τούτο, Επιτροπή Ελληνικού Σήματος.

Η πρωτοβουλία έχει στόχο την προώθηση των τοπικών προϊόντων και της τοπικής επιχειρηματικότητας, καθώς και την αναθέρμανση της ελληνικής αγοράς μέσα από τη στήριξη των επιχειρήσεων στις οποίες αυτό θα απονεμηθεί. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος θα είναι η αποτελεσματική επικοινωνία του στο καταναλωτικό κοινό και τις επιχειρήσεις, που θα το καταστήσει δημοφιλές, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και εκτός του χώρου.

Για το λόγο αυτό, προκηρύχθηκε διαγωνισμός στον οποίον υπήρξε ευρεία συμμετοχή από το σύνολο των πολιτών, για την ανάδειξη του επικρατέστερου σήματος, με κίνητρο για τη συμμετοχή την απονομή ενός συμβολικού χρηματικού ποσού ως επάθλου για τον νικητή ή τους νικητές της διαδικασίας. Το Υπουργείο, μετά την αξιολόγηση των προτάσεων των διαγωνιζομένων, κατέληξε στα τρία επικρατέστερα σήματα τα οποία έχουν τεθεί σε διαδικτυακή ψηφοφορία στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (www.mindev.gov.gr). 

Η δημόσια ψηφοφορία διαρκεί 15 ημέρες, διάστημα στο οποίο επιθυμούμε να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή. Είναι πολύ σημαντικό, οι Έλληνες επιχειρηματίες να εκφράσουν την άποψή τους για το σήμα που θα εκπροσωπεί την ελληνική παραγωγή, τόσο στη χώρα μας όσο και στον κόσμο ολόκληρο.

Για το λόγο αυτό, προκειμένου το σήμα να τύχει ευρείας αναγνωρισιμότητας και αποδοχής, ψηφίζουμε όλοι διαδικτυακά!