Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Δημοσιεύθηκε στις 26/06/2017 11:26

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολουμένων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

1η περίοδος υποβολής: 5/7-9/8/2017

Αναλυτική ενημέρωση στο συνημμένο αρχείο και σύνδεσμο.