ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ "ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ" ΚΑΙ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημοσιεύθηκε στις 03/08/2017 07:09

Μετά τη συμφωνία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων με τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ», 3 επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου από το χώρο της εστίασης, στα πλαίσια των ανταποδοτικών υπηρεσιών που παρέχει το Επιμελητήριο, αξιοποίησαν τη δυνατότητα που τους παρέχει η «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ», ως Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων, με το χαμηλό αμοιβολόγιο που έχει συμφωνηθεί.

Προτρέπουμε όλες τις επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου να συμβληθούν με την «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» μέσω του Επιμελητηρίου, καθώς το συμφωνηθέν αμοιβολόγιο είναι εμφανώς χαμηλότερο από την ΑΕΠΙ.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Επιμελητήριο:

τηλ.: 25310 22547

fax: 25310 25866

e-mail: info@everodopi.gr.