Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση σφραγισμένων οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών σίτισης

Δημοσιεύθηκε στις 03/08/2017 07:45
Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου

Ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο για  την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κατάθεση σφραγισμένων οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών σίτισης από το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου.

Καταληκτική ημερομηνία: 22/8/2017