Ανακοίνωση Πλειοδοτικού Διαγωνισμού της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κομοτηνής

Δημοσιεύθηκε στις 09/08/2017 12:33

Ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο για την ανακοίνωση Πλειοδοτικού Διαγωνισμού της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κομοτηνής για την ανάδειξη μισθωτή του Σχολικού Κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου.

Καταληκτική ημερομηνία: 5 Σεπτεμβρίου 2017