Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς

Δημοσιεύθηκε στις 25/09/2017 08:14
Ελληνική Αστυνομία - Σχολή Αστυφυλάκων

Έρευνα αγοράς - Εντοπισμός εταιριών παροχής υπηρεσιών σίτισης (catering)

Υπάρχει συνημμένο αρχείο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ