Προκήρυξη διαγωνισμού 29 Μ/Π Ταξιαρχίας Πεζικού - Νωπών Οπωροκηπευτικών

Δημοσιεύθηκε στις 26/10/2017 10:51
Νωπών Οπωροκηπευτικών

Σας γνωρίζουμε ότι η Ταξιαρχία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην προμήθεια:

«Νωπών οπωροκηπευτικών, για τις ανάγκες των Μονάδων στην ΠΕ Ροδόπης»

Ακολουθεί επισυναπτόμενο έγγραφο