Προκήρυξη διαγωνισμού 29 Μ/Π Ταξιαρχίας Πεζικού - Αυτόματων Πλυντηρίων & Στεγνωτηρίων

Δημοσιεύθηκε στις 27/10/2017 07:06
Εγκατάσταση και εκμετάλλευση αυτόματων πλυντηρίων- στεγνωτηρίων

                   Σας γνωρίζουμε, ότι η Ταξιαρχία, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά στην εγκατάσταση και εκμετάλλευση αυτόματων πλυντηρίων- στεγνωτηρίων σε Μονάδες της ΠΕ Ροδόπης, για την εξυπηρέτηση των οπλιτών.

Ακολουθεί επισυναπτόμενο έγγραφο