ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ Γ. Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ & ΤΩΝ Κ.Υ.ΣΑΠΩΝ ΚΑΙ ΙΑΣΜΟΥ

Δημοσιεύθηκε στις 01/11/2017 10:00
Διακήρυξη 15/2017

Υπάρχει επισυναπτόμενο αρχείο