Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Καυσίμων

Δημοσιεύθηκε στις 07/12/2017 12:52

Προμήθεια καυσίμων για την λειτουργία των μηχανημάτων - οχημάτων αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης έτους 2017-2018 (στις δεξαμενές της υπηρεσίας)

Ακολουθεί επισυναπτόμενο αρχείο