ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Μια γευση Μεσογείου

Δημοσιεύθηκε στις 05/02/2019 04:53

Μια γεύση της Μεσογείου

Tο Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης στην Ελλάδα, η RegioCop LTD από την Κύπρο και η CENTRO SUPERIOR DE HOSTELERÍA από την Ισπανία συνεργάζονται και συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος “Medflavors”, με τη χρηματοδότηση του ERASMUS+ KA2. Στόχος είναι η υποστήριξη επαγγελματιών ή σπουδαστών στον τομέα του τουρισμού και των υπηρεσιών τροφοδοσίας για τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους.

Το πλήρες ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ δημοσιεύεται στο παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο: