5η ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δημοσιεύθηκε στις 03/05/2019 08:56

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια ΑΜΘ θα διοργανώσει τον ετήσιο θεσμό της ΘΡΑΚΟ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ με σκοπό την διαμόρφωση ενδοπεριφερειακής καταναλωτικής συνείδησης και την ανταλλαγή απόψεων που θα πραγματοποιηθεί το Σαββάτο 11 Μαΐου 2019 στην Ξάνθη.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για περισσότερες πληροφορίες και την Αίτηση Συμμετοχής στη Synergia 2019. Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής παρατείνεται έως την Τρίτη 7/5/2019.

Σας καλούμε για τη συμμετοχή σας και τη στήριξη των δράσεων της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Σημ.: Θα υπάρχει δυνατότητα πώλησης των προϊόντων.