ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7/2019 ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Δημοσιεύθηκε στις 07/10/2019 12:44

Σας ενημερώνουμε οτι το Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κομοτηνής προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό, ανάδειξης προμηθευτών ειδών αρτοτροφοδοσίας (CPV:15000000-8) από 01-01-2020 έως 31-12-2020 με δυνατότητα μονομερούς παράτασης για ένα έτος.

Ακολουθεί συννημένο αρχείο με ολόκληρη την περίληψη της διακήρυξης με ΑΔΑ 9ΥΥ546ΨΧ00-Δ5Π