ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΤΩΝ 2010-2014

Δημοσιεύθηκε στις 20/11/2019 09:11

Το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης ενημερώνει  τα μέλη του ότι οι  ετήσιες συνδρομές μελών του Επιμελητηρίου έως 31/12/2014 ήταν και είναι υποχρεωτικές σύμφωνα με το Ν.2081/92 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3419/2005 και το Ν. 4314/2014 άρθρο 94. Σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλόμενες υποχρεωτικές επιμελητηριακές συνδρομές ετών 2010 - 2014 οι οποίες δεν θα έχουν ρυθμιστεί ή διακανονιστεί μέχρι 17/12/2019, θα βεβαιωθούν και θα αποσταλούν προς είσπραξη μέσω των ΔΟΥ σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Παρακαλούμε τα μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν οφειλόμενες υποχρεωτικές συνδρομές ετών 2010-2014 να σπεύσουν στην υπηρεσία του Επιμελητηρίου μέχρι 17/12/2019 για να εξοφλήσουν ή διακανονίσουν τις  οφειλές τους. Οι οφειλόμενες συνδρομές - ανάλογα με το ύψος τους - μπορούν να εξοφληθούν μέχρι διαστήματος 12 μηνών.

Για το ύψος τυχόν οφειλόμενων ληξιπρόθεσμων οφειλών ετών 2010-2014 μπορείτε να ενημερωθείτε και τηλεφωνικά από την υπηρεσία του Επιμελητηρίου  στο τηλ. 2531022547.