Γραμμή του Καταναλωτή - 1520

Δημοσιεύθηκε στις 07/02/2020 12:41

Το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης στα πλαίσια ενημέρωσης των μελών του για την αντιμετώπιση περιπτώσεων παρεμπορίου  εντός και εκτός της πόλης της Κομοτηνής και του Ν.Ροδόπης γενικά , γνωστοποιεί τη δυνατότητα υποβολής καταγγελιών περιπτώσεων παρεμπορίου τηλεφωνικά  στον τετραψήφιο αριθμό «Γραμμή του Καταναλωτή -  1520 » της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και ηλεκτρονικά όλο το εικοσιτετράωρο  στην ιστοσελίδα “www.1520.gov.gr