ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δημοσιεύθηκε στις 25/05/2020 10:15

Σας ενημερώνουμε για την διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της Διευθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης που αφορά στην

"Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ.Α. Ροδόπης (Δ.Α. Ροδόπης, Τ.Α. Κομοτηνής, Σκοπιές Τούρκικου Προξενείου Κομοτηνής και οικίας Τούρκου Προξένου Κομοτηνής, Α.Τ. Αρριανών, Αστυνομικό Πρατήριο Καυσίμων Δ.Α. Ροδόπης), για χρονικό διάστημα από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης, μέχρι και την 31-12-2020"

ΑΔΑ ΨΚ5Β46ΜΤΛΒ-ΥΧ4

Πληροφορίες: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  ΡΟΔΟΠΗΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ/1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 3 - Τ.Κ. 69133 Κομοτηνή,    Τηλ: 2531083246,83253, POL:5310136,5310148, FAX: 2531037640,2131527749, e-mail: darodopis-diax@astynomia.gr

Ακολουθεί το επισυναπτόμενο σχετικό αρχείο: