ΗΛΙΑΚΑ ΑΔΑΜΙΔΗ Ι.Κ.Ε. «ΗΛΙΑΚΑ ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ»

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα

Υπηρεσίες

H εταιρεία «ΗΛΙΑΚΑ ΑΔΑΜΙΔΗ ΙΚΕ», με διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΑΚΑ ΑΛΦΑ-ΔΕΛΤΑ», έχει ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 250 kW.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη περιοχή Δαδί Κρωβύλης Σαπών Ν. Ροδόπης και τα δύο υποκαταστήματα στην περιοχή Αναδασμός Αγ. Θεοδώρων Ν. Ροδόπης Α/Τ 429 και Α/Τ 431 αντίστοιχα.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

ΗΛΙΑΚΑ ΑΔΑΜΙΔΗ Ι.Κ.Ε.

διακριτικός τίτλος «ΗΛΙΑΚΑ ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ»

ΑΦΜ: 998739190 ΔΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 053845311000 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

Διεύθυνση: ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΩΒΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΠΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ 69300

Ημερομηνία λήξης Χρήσης: 31-12-2017

Κεφάλαιο: 180.000 € (Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές)

Διαχειριστής: ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ, κάτοικος Κομοτηνής

Διεύθυνση : Αίνου 14, 69133, Κομοτηνή

Τηλέφωνο: 2531071212

Φαξ: 2531071230

Email: alexiaadamidou@gmail.com