ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Κ.-ΦΥΤΙΛΑΣ Π. ΟΕ)

Απεντομώσεις, μυοκτονίες, απολυμάνσεις - Εκπόνηση μελετών συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO και ασφάλειας τροφίμων HACCP -Αναλύσεις υδάτων και εδαφών, Εκπαιδεύσεις (ΕΦΕΤ) προσωπικού, Αγροπεριβαλλοντικές μελέτες

Υπηρεσίες

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ

 

Περιγραφή Επιχείρησης

Η Απολυμαντική Απεντομωτική Θράκης Ο.Ε. από το 2005 έχει ως κύρια δραστηριότητα τις απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μυοκτονίες, απωθήσεις φιδιών και pest control. Πελατολόγιό της είναι βιοτεχνίες, βιομηχανίες (κυρίως τροφίμων). Η εταιρεία επικεντρώνει με έμφαση σε βιολογικές επεμβάσεις με οικολογικά σκευάσματα, σε συγκροτήματα οικοδομημάτων και μεμονωμένες κατοικίες, δημόσια κτήρια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σχολεία, νοσοκομεία και ιδρύματα.

Παράλληλα, στελεχωμένη με γεωπόνους, τεχνολόγους τροφίμων και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων έχει ένα ευρύ φάσμα πελατών σε συμβουλευτική υποστήριξη Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας ISO και HACCP, όπως και στη σύνταξη Διαγραμμάτων Ροής και Περιγραφικών Εκθέσεων με δικαίωμα υπογραφής για την αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Ροδόπη, Ξάνθη και Έβρο.

Τις υπηρεσίες της επιχείρησης συμπληρώνουν, η υποστήριξη του αγροτικού κλάδου με συμβουλευτική, αγροτικούς συμβούλους και υποβοήθηση σε αγροτοπεριβαλ­λοντικά προγράμματα και αδειοδοτήσεις γεωτρήσεων άρδευσης.

Οι δραστηριότητες και τα αντικείμενα της εταιρείας ολοκληρώνονται με δειγματοληψίες εδαφών καθώς και διενέργειες δειγματοληψιών και χλωριώσεων σε πόσιμα ύδατα Δήμων και Κοινοτήτων όπως και σε θαλάσσια ύδατα με Γαλάζια σημαία.  

 

Περιγραφή Υπηρεσιών Προϊόντων

Με έτος ίδρυσης το 2005 δραστηριοποιούμαστε με απεντομώσεις μυοκτονίες απολυμάνσεις σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, οικοδομήματα. Γενικότερα δε με συμβουλευτική σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με Διαγράμματα Ροής για αδειοδότηση και Περιγραφικές Εκθέσεις, μελέτες ISO/HACCP, αλλά και αγροτοπεριβαλλοντικά προγράμματα συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών αγροτικών συμβούλων.

 

Προϊόντα

  1. Καταπολέμηση κατσαρίδων, μυγών, ποντικών
  2. Διαγράμματα ροής για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
  3. Μελέτες HACCP - ISO
  4. Αγροτικοί Σύμβουλοι
  5. Αδειοδότηση γεωτρήσεων άρδευσης
  6. Εκπαιδεύσεις ΕΦΕΤ
  7. Αναλύσεις Εδαφών
  8. Αναλύσεις / Χλωριώσεις Υδάτων

 

Φωτογραφίες

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Ιωακείμ Ιωακειμίδη 1 Κομοτηνή

Τηλέφωνο: 2531051201

Κ. Αραμπατζής: 6973828232

Π. Φυτιλάς: 6937435323

e-mail: info@apolapen.gr

ιστοσελίδα: www.apolapen.gr