Δραστηριότητες

Το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης

Παρέχει:

 • Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγών και εξαγωγών καθώς και Στατιστικά στοιχεία για τις επιχειρήσεις του Νομού.
 • Πληροφορίες για τις διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού και του εσωτερικού.
 • Πληροφορίες για ζητήσεις ελληνικών προϊόντων από ξένους οίκους καθώς και προσφορές ξένων οίκων για προώθηση των προϊόντων.
 • Είναι ο κύριος φορέας από τον οποίο μπορεί κανείς να αντλήσει στοιχεία για τις επιχειρήσεις του Νομού και αποστέλλει καθημερινά καταστάσεις επιχειρήσεων - μελών του Επιμελητηρίου (επιλεγμένες με τα κριτήρια του κάθε ενδιαφερόμενου) τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό

Τηρεί:

 • Ειδικό Μητρώο για τους κατασκευαστές κοσμημάτων.
 • Βιβλίο καταχώρησης - κατοχύρωσης σε επίπεδο νομού διακριτικών τίτλων επιχειρήσεων.
 • Ειδικό Μητρώο για τους Ασφαλιστικούς Συμβούλους, τους Ασφαλιστικούς Πράκτορες, τους Μεσίτες Αστικών Συμβάσεων, τους Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων, και εκδίδει, αφού συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, άδεις ασκήσεως επαγγέλματος για τους ανωτέρω.

Χορηγεί:

 • Βεβαιώσεις προς τα μέλη του για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων προς τις Δ.Ο.Υ.
 • Βεβαιώσεις σε βιοτεχνίες, συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, βουλκανιζατέρ, ηλεκτροτεχνουργεία για τη λήψη άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από το Υπουργείο Συγκοινωνιών.
 • Κωδικό αριθμό σήμανσης κοσμημάτων σε βιοτέχνες αργυροχρυσοχόϊας.
 • Βεβαίωση - μετά από αυτοψία - εγκατάστασης των μηχανημάτων που αγοράσθηκαν με βιοτεχνικό δάνειο.
 • Θεωρήσεις σε καταστατικά εταιρειών για τη νόμιμη χρήση της επωνυμίας και του διακριτικού τους τίτλου.

Συμμετέχει:

 • Με εκπροσώπους του σε επιτροπές γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος (Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε., Επιτροπή Προμηθειών) με τελικό σκοπό την προστασία των συμφερόντων των παραγωγικών τάξεων της περιφέρειας που εκπροσωπεί.
 • Με οργανωμένες αποστολές σε εμπορικές εκθέσεις του εξωτερικού συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη των εμπορικών δεσμών της χώρας μας με τις ξένες χώρες.
 • Με μέλη του Δ.Σ. στα ετήσια Συνέδρια του Ευρωεπιμελητηρίου στο εξωτερικό.
 • Στον επιχειρηματικό άξονα ΘΡΑΚΗ - ΑΙΓΑΙΟ - ΚΡΗΤΗ - ΚΥΠΡΟΣ που κάθε χρόνο διοργανώνει επιχειρηματικές συναντήσεις σε διαφορετική γεωγραφική ενότητα από αυτές που αποτελούν τον άξονα.
 • Σε διερευνητικές αποστολές και συναντήσεις με Επιμελητήρια των Βαλκανίων - Τουρκίας - Αιγύπτου.
 • Ως μέλος στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρία "ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ" η οποία αποτελεί τον επίσημο φορέα που διοργανώνει την ετήσια εμπορική έκθεση πανελλήνιας εμβέλειας "ΘΡΑΚΗ" που γίνεται κάθε χρόνο στην Κομοτηνή.
 • Ως μέλος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο.
 • Ως μέλος στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρία "ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ".
 • Ως μέλος στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρία "ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" - "ΚΕΤΑ", το οποίο θα λειτουργήσει σύντομα στο Νομό μας και θα στεγαστεί σε γραφεία του Επιμελητηριακού μεγάρου.

Γνωμοδοτεί και υποβάλλει υπομνήματα, μελέτες και συμβουλές προς την Πολιτεία για κάθε θέμα η νομοθετική ρύθμιση που αφορά το επάγγελμα, τη βιοτεχνία, τις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις και γενικότερα την αναπτυξιακή δραστηριότητα στην Περιφέρεια του.

Ενεργεί πραγματογνωμοσύνες.

Καταγράφει συστηματικά τα Εμπορικά και Επαγγελματικά Έθιμα.

Μέριμνα για την ενημέρωση των μελών για προκηρύξεις - διακηρύξεις - χρηματοδοτικά - αγορανομικά - φορολογικές διατάξεις - αποφάσεις Νομισματικής Επιτροπής.

Συλλέγει και παρέχει πληροφορίες για τις οικονομίες των ξένων κρατών και τους τρόπους διείσδυσης στις αγορές τους.

Οργανώνει διαλέξεις, συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια για τα επιχειρηματικά στελέχη της Περιφέρειας.

Εκδίδει δελτίο που περιέχει επίκαιρα επαγγελματικά και Βιοτεχνικά Νέα, σημειώματα και άρθρα που αναφέρονται στον Εμπορικό, Βιοτεχνικό και Βιομηχανικό Τομέα, νέα από τον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Βαλκανίων, θέματα φορολογικά, Ασφαλιστικά, αγγελίες ξένων εταιριών που ζητούν συνεργασία με Ελληνικές Επιχειρήσεις, προσφορές και ζητήσεις προϊόντων, εκθέσεις κλπ.

Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που αποδεδειγμένα συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των σκοπών το και στην Εθνική Οικονομική Ανάπτυξη και ενημερώνει τα μέλη του για θέματα που τα απασχολούν και τα βοηθά για την διεκπεραίωση διαφόρων διοικητικών υποθέσεων.