Παραγωγικές Υποδομές

Από το έτος 1978 λειτουργεί οργανωμένη Βιομηχανική Περιοχή η οποία βρίσκεται κοντά στον εθνικό δρόμο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, στο ύψος των χωριών Ορυλόριο και Βάκος. Καταλαμβάνει έκταση 4.332 στρεμμάτων από τα οποία 2.847 στρέμματα αφορούν σε βιομηχανικά και βιοτεχνικά γήπεδα, 359 στρέμματα είναι προγραμματισμένα για χώρους πρασίνου, 511 στρέμματα καταλαμβάνονται από το εσωτερικό οδικό δίκτυο, ενώ τα υπόλοιπα αφορούν σε άλλες εξυπηρετήσεις.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος της υποδομής ώστε σήμερα να διαθέτει πλήρες οδικό δίκτυο ύδρευσης με ιδιαίτερο υδραγωγείο, δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. Επίσης ολοκληρώθηκε και λειτουργεί και η Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων (βιολογικός καθαρισμός) ενώ διατίθεται ηλεκτρικό και τηλεφωνικό δίκτυο.

Σήμερα στη Βιομηχανική περιοχή είναι εγκατεστημένες περί τις 70 μονάδες.