Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ο Νόμος 2539, 4.12.1999, ΦΕΚ Α 244 για τη συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης συγκροτεί τους ακόλουθους Δήμους στο Νομό Ροδόπης:

Δήμος Αιγείρου με έδρα του τον οικισμό Αίγειρον της τέως κοινότητας Αιγείρου αποτελείται από τρεις πρώην κοινότητες (Φαναρίου, Νέας Καλλίστης και Αιγείρου) οι οποίες καταργούνται,καθώς και από επτά συνοικισμούς (Αρωγή της κοινότητας Μέσης, Γλυφάδα της κοινότητας Μέσης, Μελέτη της κοινότητας Σώστου, Μέση της κοινότητας Μέσης, Παραλία Μέσης της κοινότητας Μέσης, Πόρπη της κοινότητας Μέσης, Καλλίστης της κοινότητας Αμβροσίας), οι οποίοι αποσπώνται από αυτές.

Δήμος Αρριανών με έδρα του τον οικισμό Αρριανά της τέως κοινότητας Αρριανών, αποτελείται 14 συνοικισμούς (Αγιοχώριον της κοινότητας Αρριανών, Δαρμένη της κοινότητας Φιλλύρας, Δειλινά της κοινότητας Φιλλύρας, Ήπιον της κοινότητας Νέας Σάντας, Κίνυρα της κοινότητας Αρριανών, Πλαγιά της κοινότητας Αρριανών, Λύκειον της κοινότητας Αρριανών, Μικρό Πιστόν της κοινότητας Αρριανών, Μύστακας της κοινότητας Αρριανών, Νέδα της κοινότητας Αρριανών, Σκάλωμα της κοινότητας Φιλλύρας, Στροφή της κοινότητας Αρριανών, Νικηταί της κοινότητας Αρριανών), οι οποίοι αποσπώνται από τις προαναφερόμενες κοινότητες.

Δήμος Ιάσμου με έδρα του τον οικισμό Ιάσμου της τέως κοινότητας Ιάσμου, αποτελείται από τις κοινότητες Αμβροσίας, εκτός οικισμού Καλλίστης, Ιάσμου και Σάλπης, οι οποίες καταργούνται.

Δήμος Κομοτηνής με διοικητική έδρα τον ομώνυμο οικισμό αποτελείται από το Δήμο Κομοτηνής, τέσσερις κοινότητες (Θρυλορίου, Κάλχαντος, Καρυδιάς και Πανδρόσου) οι οποίες καταργούνται, καθώς και από επτά συνοικισμούς (Ανθοχωρίου της κοινότητας Αράτου, Γρατινή της κοινότητας Γρατινής, Ιτέα της Κοινότητας Κοσμίου, Κηκίδιον της κοινότητας Κοσμίου, Κόσμιον της κοινότητα Κοσμίου, Σιδηράδες της κοινότητας Γρατινής, Στυλάριον της κοινότητας Γρατινής), οι οποίοι αποσπώνται από τις προαναφερόμενες κοινότητες.

Δήμος Μαρωνείας με έδρα τον οικισμό Ξυλαγανής, αποτελείται από επτά κοινότητες (Αμαράντων, Ιμέρου, Μαρωνείας, Μιράνων, Ξυλαγανής, Πελαγίας και Προσκυνητών), οι οποίες καταργούνται.

Δήμος Νέου Σιδηροχωρίου με έδρα τον οικισμό Νέο Σιδηροχώρι της τέως ομώνυμης κοινότητας αποτελείται από τις κοινότητες Αγ. Θεοδώρων και Νέου Σιδηροχωρίου, οι οποίες καταργούνται, καθώς και από τους συνοικισμούς Μέγα Δουκάτον της κοινότητας Κοσμίου και Παγούρια της κοινότητας Μέσης, οι οποίοι αποσπώνται από αυτές.

Δήμος Σαπών με έδρα του τον ομώνυμο οικισμό του τέως Δήμου Σαπών αποτελείται από το Δήμο Σαπών και τις κοινότητες. Κρωβύλης, Λοφαρίου και Στρύμης (Στρύμνης), οι οποίες καταργούνται, καθώς και από έξι συνοικισμούς (Αμφία της κοινότητας Αρίσβης, Αρίσβη της κοινότητας Αρίσβης, Εβρίνος της κοινότητας Αρριανών, Ιάσιον της κοινότητας Αρριανών, Νέα Σάντα της κοινότητας Νέας Σάντας και Κιζάριο της κοινότητας Αρριανών), οι οποίοι αποσπώνται από αυτές.

Δήμος Σώστου αποτελείται από τις κοινότητες Ασωμάτων και Πολυάνθου, οι οποίες καταργούνται, καθώς και από πέντε συνοικισμούς (Κερασέα της κοινότητας Σώστου, Ληνός της κοινότητας Σώστου, Μέγα Πιστόν της κοινότητας Σώστου, Μίσχος της κοινότητας Σώστου, Σώστης της κοινότητας Σώστου), οι οποίες αποσπώνται από αυτήν. Έδρα του Δήμου ορίζεται ο οικισμός Σώστης της τέως κοινότητας Σώστου

Δήμος Φιλλύρας με έδρα τον οικισμό Φιλλύρα της τέως ομώνυμης κοινότητας, αποτελείται από 19 καταργηθέντες συνοικισμούς (?γρα της κοινότητας Φιλλύρας, ?νω Δροσινή της κοινότητας Γρατινής, ?ρατος της κοινότητας ?ρατου, Αρδεία της κοινότητας Γρατινής, Αρχοντικά της κοινότητας Φιλλύρας, Βραγιά της κοινότητας ?ρατου, Δοκός της κοινότητας Φιλλύρας, Δροσιά της κοινότητας Φιλλύρας, Δρύμη της κοινότητας Γρατινής, Εσοχή της κοινότητας Φιλλύρας, Νέον Καλλυντήριον της κοινότητας Γρατινής, Λαμπρόν της κοινότητας Γρατινής, Νεύρα της κοινότητας Φιλλύρας, Ομηρικόν της κοινότητας Γρατινής, Πασσος της κοινότητας Γρατινής, Ραγάδα της κοινότητας Φιλλύρας και Σικάδα της κοινότητας Φιλλύρας).

Στις κοινότητες Αμαξάδων, Κέχρου και Οργάνης δεν επέρχεται μεταβολή.