ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ- ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ ΑΠΟ 01.07.2022.

Δημοσιεύθηκε στις 28/06/2022 13:34
Αναστολή καταχώρισης (άρθρο 29, ν. 4919/2022 (Α΄71))

To Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης ενημερώνει τις επιχειρήσεις- μέλη του ότι από 01.07.2022, για όσες επιχειρήσεις εκκρεμεί η δημοσίευση συγκεκριμένων πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ., οι υπόχρεοι εγγραφής θα τίθενται σε Αναστολή Καταχώρισης, δηλαδή, δεν θα δύνανται να υποβάλλουν οποιαδήποτε νέα αίτηση καταχώρισης πράξης ή στοιχείου είτε στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π/Σ) του Γ.Ε.ΜΗ. είτε στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., έως την ολοκλήρωση της καταχώρισης των πράξεων που εκκρεμούν.

 

Στα επισυναπτόμενα αρχεία θα δείτε ολόκληρη την Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθώς και  σύντομες ερωτήσεις- απαντήσεις.

 

Από το Γραφείο Τύπου