Έκθεση ANUGA 2021, 9-13 Οκτωβρίου 2021 στην Κολωνία

Δημοσιεύθηκε στις 06/09/2021 12:50

Σας ενημερώνουμε οτι στα πλαίσια του έργου "Ενέργειες διαφήμισης και μάρκετινγκ της ΠΑΜΘ σε εκδηλώσεις προώθησης προιόντων του αγροδιατροφικού τομέα" η ΠΑΜΘ προτίθεται να συμμετάσχει στην Έκθεση ANUGA 2021, 9-13 Οκτωβρίου 2021 στην Κολωνία.

Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που ενδιαφέρονται για συμμετοχή στο περίπτερο της ΠΑΜΘ καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι τις 10-9-2021 με υποβολή σχετικής αίτησης (ακολουθεί συνημμένα) στην δ/νση antipagrot@gmail.com

Πληροφορίες: ΔΑΟΚ ΠΑΜΘ, Θάλεια Ασανινα, 25213.51582-83

Επισυνάπτονται παρακάτω σχετικά αρχεία με περισσότερες λεπτομέρειες