Δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού

Δημοσιεύθηκε στις 03/03/2023 12:14

Διαγωνισμοί - Συμβάσεις (Προμήθεια Τυριού Φέτα)

IV ΤΑΞΥΠ/4ο ΕΓ/6 (ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)