Δικαιολογητικά εγγραφής (ή διαγραφής) μελών

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής (ή διαγραφής) μελών στο Βιοτεχνικό και Επαγγελματικό Επιμελητήριο Ροδόπης καθορίζονται βάση του νόμου και ανάλογα με το αν πρόκειται για βιοτεχνική ή επαγγελματική επιχείρηση.