Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης

Το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης ιδρύθηκε με το Β.Δ. της 29 Μαΐου / 19 Ιουνίου 1939, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στεγάζεται σε ιδιόκτητο τριώροφο κτίριο που θεμελιώθηκε το 1964 από τον αείμνηστο Πρόεδρο Δ. Μπακάλμπαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 21 Μέλη - Συμβούλους και εκλέγεται κάθε τέσσερα χρόνια από τα Μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.