Πρόταση Λειτουργίας Νέων Ειδικοτήτων στο Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής για το έτος κατάρτισης 2017-2018

Δημοσιεύθηκε στις 03/05/2017 07:25

Το Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής, προκειμένου να υποβάλει τον Ιούνιο 2017 την εισήγησή του στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) για τη λειτουργία νέων ειδικοτήτων το έτος κατάρτισης 2017-2018, ζητά τις προτάσεις όλων των ενδιαφερομένων υποψηφίων καταρτιζόμενων, που επιθυμούν να φοιτήσουν στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Κομοτηνής.

Ενημερωθείτε αναλυτικά από τα συνημμένα αρχεία.