ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

Δημοσιεύθηκε στις 17/08/2021 13:12

Σας ενημερώνουμε για την διακήρυξη ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης για τα σχολικά έτη 2021-2022, 2022-2023 και 2023-2024.

Προθεσμία υποβολής 17-9-2021

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.