ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Δημοσιεύθηκε στις 27/09/2021 12:39

Ενημερώνουμε τα αξιότιμα μέλη μας, για την υποχρέωση έκδοσης της Αδειας Χρησης Κοινόχρηστων Χώρων από τον Δήμο Κομοτηνής, ωστε να αποφευχθούν πιθανές κυρώσεις σε ενδεχόμενους ελέγχους.

Πληροφορίες: Μάγγας Δημήτριος, 2531352455, Δήμος Κομοτηνής Τμ. Εσόδων & Περιουσίας

Παρακάτω επισυνάπτουμε την σχετική επιστολή προς κοινοποίηση του Δημου Κομοτηνής.