ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜμΕ»

Δημοσιεύθηκε στις 24/06/2022 10:37

Το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης ενημερώνει τα μέλη του ότι δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» της δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» από το Ελλάδα 2.0.

Σκοπός του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία MME» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.


Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:


· εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
· αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής
εργασίας (hybrid workplace),
· ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του
ηλεκτρονικού εμπορίου,
· αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές,
μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών

 

Στο πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ” οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να επενδύσουν σε μία σειρά από διαφορετικές λύσεις (προϊόντα/υπηρεσίες). Οι κατηγορίες είναι αρκετές, ωστόσο, οι πιο βασικές είναι εξής:

· Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (eshop)
· Εφαρμογές Διαχείρισης &a υποστήριξης Πελατών (π.χ. CRM)
· Εφαρμογές Διαχείρισης Προσωπικού (HR)
· Εφαρμογές διαχείρισης αποθηκών (WMS)
· Εφαρμογές πωλήσεων, κρατήσεων, παραγγελειοληψίας και τιμολόγησης
· Υπηρεσίες Cloud Infrastructure & cloud Platforms
· Εργαλεία υποστήριξης απομακρυσμένης εργασίας και άλλα

 

 

Στον Οδηγό του Προγράμματος (Παράρτημα Ι), καταγράφονται αναλυτικά:

· οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής (κριτήρια επιλεξιμότητας) των δυνητικών δικαιούχων των επιταγών (vouchers) καθώς και όλες οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν σε όλα τα επιμέρους στάδια υλοποίησης του Προγράμματος

· οι απαιτούμενες προδιαγραφές του επιλέξιμου επιχορηγούμενου εξοπλισμού


· οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής (κριτήρια επιλεξιμότητας) των δυνητικών προμηθευτών του επιχορηγούμενου εξοπλισμού καθώς και όλες οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν σε όλα τα επιμέρους στάδια υλοποίησης του Προγράμματος


· καθώς και οτιδήποτε αφορά στη διαχείριση και υλοποίησή του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»

 

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του Προγράμματος https://digitalsme.gov.gr καθώς και μέσω του γραφείου υποστήριξης κατά τις ώρες 09:00-17:00 στο τηλέφωνο.: 2107001420

 

Από το Γραφείο Τύπου