ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημοσιεύθηκε στις 05/07/2017 12:07
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

<style type="text/css"> </style>

Ενημερώνουμε τα μέλη μας του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης που είναι υπόχρεοι πληρωμής πνευματικών δικαιωμάτων, για την συνεργασία των επιμελητηρίων με τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» δίνοντας την ευκαιρία σε χιλιάδες επαγγελματίες να λυτρωθούν από την ΑΕΠΙ ΑΕ, καθώς τα ποσά του συμφωνηθέντος αμοιβολογίου μετά από διαπραγμάτευση μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και της «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» είναι τέτοια που οι επαγγελματίες θα μπορούν με άνεση να λειτουργούν νόμιμα και χωρίς να κινδυνεύουν να συρθούν στα δικαστήρια από την ΑΕΠΙ ΑΕ. Τα μέλη του Επιμελητηρίου για την εξυπηρέτησή τους θα πρέπει να προβούν στις παρακάτω ενέργειες

1. Το ενδιαφερόμενο μέλος, είτε αυτοπροσώπως είτε δια του λογιστή του, προσέρχεται στο Επιμελητήριο και αφού λάβει γνώση του συμφωνηθέντος αμοιβολογίου συμπληρώνει σχετική αίτηση χρήστη (διατίθεται από το Επιμελητήριο)

2. Με βάση το ΣΤΑΚΟΔ της δραστηριότητας που ασκεί επιλέγει με δική του ευθύνη και συμπληρώνει ποιο προϊόν από τον πίνακα διαπραγμάτευσης θέλει να αξιοποιήσει

3. Υπογράφει και σφραγίζει την αίτησή του

4. Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει εάν το μέλος είναι ταμειακά ενήμερο για το τρέχον έτος στο Επιμελητήριο και στην συνέχεια η αίτηση πρωτοκολλείται. Σε περίπτωση που το μέλος δεν είναι ταμειακά ενήμερο, η αίτηση πρωτοκολλείται μόνο εφόσον τακτοποιηθούν οι συνδρομές του.

5. Το Επιμελητήριο εκδίδει άμεσα το «Έντυπο πληρωμής συμφωνηθέντος αμοιβολογίου μεταξύ ΚΕΕΕ – Αυτοδιαχείρισης για χρήση Πνευματικών Δικαιωμάτων» όπου αναγράφονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί της «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ» καθώς και το ακριβές ποσό, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το έντυπο σφραγίζεται και υπογράφεται από την Υπηρεσία και παραδίδεται στον χρήστη προκειμένου να γίνει η κατάθεση στην τράπεζα.

6. Μόλις εμφανιστεί η πληρωμή στον τραπεζικό λογαριασμό της «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ» γίνεται ταυτοποίηση με την αντίστοιχη αίτηση και αποστέλλεται με e-mail ή fax στο Επιμελητήριο το τιμολόγιο άδεια και ο κωδικός με 12 θεματικά μουσικά προγράμματα με υπηρεσία streaming. Άμεσα θα εκτυπώνεται από το Επιμελητήριο και θα παραδίδεται στον χρήστη προκειμένου να το αξιοποιήσει . Οι χρήστες θα πρέπει να παραλαμβάνουν από το Επιμελητήριο τα παρακάτω έντυπα.

Παρακαλούμε τα μέλη μας να αξιοποιήσουν την ανταποδοτική αυτή υπηρεσία του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την υπηρεσία μας (τηλ. 2531022547)