Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων μηχανημάτων της ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης και της ΠΑΜΘ 2017

Δημοσιεύθηκε στις 14/07/2017 07:06

Ενημερωθείτε αναλυτικά από το συνημμένο αρχείο για τη Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων μηχανημάτων της ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης και της ΠΑΜΘ 2017.

Καταληκτική ημερομηνία 25-7-2017.