1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

Δημοσιεύθηκε στις 31/08/2017 07:22

<style type="text/css"> </style>

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αρ.Πρωτ. 2/24.08.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εκλογική Επιτροπή του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης ,η οποία συγκροτήθηκε με την υπ.αρ.11909/31.07.2017 (ΑΔΑ Ω3ΥΧΟΡ1Υ-5ΝΕ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, μετά τη συνεδρίασή της στις 24 .08.2017, ανακοινώνει ότι οι εκλογές για την ανάδειξη είκοσι ενός(21) αιρετών μελών των τριών (3) τμημάτων του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης θα διεξαχθούν  στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2017 ,ημέρες Δευτέρα και Τρίτη αντίστοιχα , σε δύο διαδοχικές ημέρες λόγω του μεγάλου αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.  Η Εκλογική Επιτροπή συνέταξε επίσης : α) Σχετική πρόσκληση των μελών του Επιμελητηρίου η οποία θα δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο στις προβλεπόμενες προθεσμίες β) Έντυπο “ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ” με το οποίο τα νομικά πρόσωπα που οι εκπρόσωποι τους δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα στους εκλογικούς καταλόγους  θα υποδεικνύουν τους εκπροσώπους τους και το οποίο θα αποσταλεί έγκαιρα στους ενδιαφερόμενους  . Στα γραφεία του Επιμελητηρίου έχει αναρτηθεί κατάλογος των εγγεγραμμένων μελών προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων . Τα μέλη του Επιμελητηρίου μπορούν να ενημερώνονται   για το τμήμα κατάταξης τους και τις οικονομικές τους υποχρεώσεις τους από τις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες . Η προθεσμία εξόφλησης των οικονομικών υποχρεώσεων ( έως και το προηγούμενο από τις εκλογές έτος) λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2017 .

 

Κομοτηνή 24 Αυγούστου 2017

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χατζηπέμου

Δικηγόρος Δ.Σ Ροδόπης