ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Δημοσιεύθηκε στις 20/11/2017 08:18

Την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 λήγει η προθεσμία υποβολής των έντυπων  εξουσιοδοτήσεων από τα νομικά πρόσωπα που οι εκπρόσωποί τους δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα στους εκλογικούς καταλόγους. Σε περίπτωση μη έγκαιρης  υποβολής των εξουσιοδοτήσεων, οι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Ακολουθεί επισυναπτόμενο αρχείο: