Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Δημοσιεύθηκε στις 11/12/2017 20:01

Σας ενημερώνουμε για την περίληψη της υπ' αρ. 24/2017 διακύρηξης που αφορά ανάθεση των υπηρεσιών θέσης σε λειτουργία και συντήρησης του λεβητοστασίου του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Ακολουθεί επισυναπτόμενο αρχείο