Συνάντηση Προέδρων Επιμελητηρίων ΑΜΘ με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Πιτσιόρλα

Δημοσιεύθηκε στις 19/06/2018 07:25

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση των Προέδρων των Επιμελητηρίων της ΑΜΘ με τον Υφυπουργό Αναπτυξης κ. Πιτσιόρλα Στέργιο. Στον Υπουργό παρουσιάστηκε η τραγική κατάσταση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή λόγω της υψηλότατης φορολογίας αλλά και του εχθρικού εξωτερικού περιβάλλοντος και προτάθηκαν λύσεις για την επιδότηση του εργοδοτικού κόστους, το παραεμπορίο, το υψηλό μεταφορικό κόστος και τα διόδια, την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους των επιχειρήσεων αλλά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία σε συνάρτηση με τον τραπεζικό τομέα. Στην συνάντηση συμμετείχε ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης κ. Γραβάνης Αντώνης, ο οποίος δήλωσε:

“Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε στον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Πιτσιόρλα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της περιοχής  τα οποία σε συνδυασμό με τους υψηλότατους φορολογικούς συντελεστές, την έλλειψη ρευστότητας αλλά και την αδυναμία του τραπεζικού συστήματος να ανταπεξέλθει έχουν δημιουργήσει ένα πολύ αρνητικό περιβάλλον μέσα στο οποίο οι επιχειρήσεις δίνουν καθημερινό αγώνα για την επιβίωση τους και την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας τους.
Ενδεικτικά ζητήσαμε:
1) Δημιουργία τελωνειακών υποδομών στη Νυμφαία και εντατικοποίηση των ελέγχων.
2) Συμψηφισμό των χρεών των επιχειρήσεων με τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
3) Μη κατάργηση των απαλλαγών στα διόδια για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής και μη αύξηση των τιμών όπως προβλέπονται στη νέα ΚΥΑ.
4) Δημιουργία ακατάσχετου λογαριασμού για τις επιχειρήσεις
5) Μετατροπή ποσοστου των επιδομάτων ανεργίας σε επιδόματα εργασίας, ώστε και οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να προσλάβουν προσωπικό και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους και οι άνεργοι να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία.
6) Επιδότηση Μεταφορικού κόστους των Επιχειρήσεων.
7) Παροχή κινήτρων για τις επιχειρήσεις της περιοχής μας.
8 ) Επέκταση του Καταπιστευτικού Λογαριασμού σε όλα τα προγράμματα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων....
Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Επιμελητήριου ΑΜΘ κ Τοψίδη για την πρωτοβουλία και την φιλοξενία στο Επιμελητήριο Έβρου.»

Φωτογραφίες