ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Δ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Δημοσιεύθηκε στις 21/09/2018 04:28

Σας ενημερώνουμε για την έρευνα αγοράς για τον εντοπισμό προμηθευτών και την κατάθεση έγγραφων προσφορών για τα αναγκαία είδη κυλικείου του Τ.Δ.Α Κομοτηνής, για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2018 έως και τον Ιούλιο του 2019.

Ακολουθεί επισυναπτόμενο αρχείο.