ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Δημοσιεύθηκε στις 10/10/2018 03:51
ΑΔΑ 6ΠΒΧ465ΧΠΙ-ΡΛΗ

Ο ΕΦΚΑ προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό για την στέγαση

α) του ΠΕΚΑ Ανατ Μακεδονίας Θράκης

β) του ΚΕΑΟ Ανατ Μακεδονίας Θράκης και

γ) αρχείων του ΕΦΚΑ Ανατ Μακεδονίας Θράκης

ΑΔΑ 6ΠΒΧ465ΧΠΙ-ΡΛΗ

Ακολουθεί επισυναπτόμενο αρχείο