Τροφοδοσία κρατουμένων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης κατά το έτος 2019

Δημοσιεύθηκε στις 11/12/2018 05:44

Σας κοινοποιούμε έγγραφο που αφορα την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για την ανάδειξη εταιρειών μαζικής εστίασης που θα καλύψουν ανάγκες τροφοδοσίας κρατουμένων Δ.Α. Αλεξανδρούπολης για το έτος 2019, για την ενημέρωση και των λοιπών εταιρειών-μελών  που δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής υπηρεσιών ετοίμων γευμάτων (Catering).
Οι αιτήσεις επιθυμίας μαζί με τα αιτούμενα δικαιολογητικά να υποβληθούν έως 18-12-2018

Ακολουθεί επισυναπτόμενο αρχείο: