ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ (E-Consulting )

Δημοσιεύθηκε στις 03/01/2019 03:56

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ (E-Consulting )

https ://e-consulting.uhc.gr

Μια νέα ανταποδοτική Υπηρεσία για τα μέλη του Επιμελητηρίου  ενός ολοκληρωμένου συστήματος συμβουλευτικής το οποίο με σύγχρονα μέσα και μεθόδους παρέχει σε επιχειρήσεις –μέλη διαδραστικές υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης και συγκεκριμένα

α) Επιχειρηματικό Σχέδιο ( Business Plan)  

To Επιχειρηματικό Σχέδιο που προσφέρεται σε επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου είναι ένα χρήσιμο εργαλείο  για κάθε επιχείρηση ώστε να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά και συνεχώς να βελτιώνει την απόδοσή της . Σκοπός του Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι να αναλύσει την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά και να δώσει πληροφορίες στην επιχείρηση για συγκεκριμένες κατευθύνσεις και ενέργειες .Η κατάρτιση ενός επιχειρηματικού σχεδίου   απαιτεί τη γνώση των κατάλληλων αριθμοδεικτών που υποδεικνύουν τις χρηματοοικονομικές απαιτήσεις μιας επιχείρησης , το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας , τις ανάγκες σε εισροές και ανθρώπινο δυναμικό , τις προβλέψεις των πωλήσεων  και ταυτόχρονα απαιτεί την άριστη κατανόηση και ερμηνεία των δεικτών αυτών από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ώστε να οδηγηθούν στα σωστά συμπεράσματα και να προχωρήσουν στη χρηματοδότηση ή όχι της επιχειρηματικής ιδέας . Σε αυτή τη επίπονη διαδικασία έρχεται αν λειτουργήσει συμβουλευτικά και υποστηρικτικά η νεα αυτή ανταποδοτική υπηρεσία προς τις επιχειρήσεις-μέλη του επιμελητηρίου

Β)Εργαλείο Marketing Plan

Το Marketing Plan επιτρέπει σε μια επιχείρηση –μέλος να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την υπάρχουσα κατάσταση αλλά και την μελλοντική πορεία της , προσδιορίζοντας όλες εκείνες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της . Επιπλέον αποτελεί μέσο επικοινωνίας των στελεχών διαμορφώνοντας κοινούς στόχους προς τους οποίους θα κινηθεί η επιχείρηση για να επιτύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα . Ειδικότερα  , το Marketing Plan μπορεί να παρέχει σε μια επιχείρηση – μέλος του επιμελητηρίου τις παρακάτω λειτουργικότητες :

  • Αποτύπωση της παρούσας κατάστασης της αγοράς
  • Διενέργεια προβλέψεων για τις τάσεις και τη μελλοντική εξέλιξη της αγοράς
  • Προβλεπόμενη θέση της επιχείρησης στην αγορά
  • Πολιτικές αντιμετώπισης των ανταγωνιστών
  • Προσαρμογή των απαιτήσεων των πελατών στα χαρακτηριστικά του σχεδιαζόμενου προιόντος ή της υπηρεσίας
  • Προσδιορισμός της διάρκειας του κύκλου ζωής του σχεδιαζόμενου προιόντος ή της υπηρεσίας
  • Εκτίμηση της ικανότητας της επιχείρησης να προσαρμόζεται στις ενδεχόμενες μεταβολές της αγοράς και να αποκτάει σημαντικά οφέλη από τις σχετικές κινήσεις της
  • Εκτίμηση της ανθρώπινης επιδεξιότητας σε ότι αφορά την εξερεύνηση νέων και αποτελεσματικών αγορών 

To σύστημα e- consulting είναι διαθέσιμο  στο https ://e-consulting.uhc.gr     στο οποίο είναι αναρτημένο και το σχετικό Εγχειρίδιο Χρήσης . Έχει δε σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο τόσο από Η/Υ όσο και από άλλες συσκευές ( smartphones, tablets  κλπ ) και δεν απαιτεί την εγκατάσταση κάποιου επιπλέον λογισμικού ή πρόσθετου (add on) παρά μόνο πρόσβαση στο διαδίκτυο .