Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατασκευή web site και e-magazine στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ΕRASMUS+

Δημοσιεύθηκε στις 22/01/2019 14:44
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 6-2-19

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ προσκαλούμε όσες επιχειρήσεις κατασκευής ιστοσελίδων επιθυμούν, να υποβάλλουν προσφορές σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Πληροφορίες στο τηλ 2531022547 (εσωτ 4) κα Ζήση Όλγα

Περισσότερες λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο αρχείο που ακολουθεί: