ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Δημοσιεύθηκε στις 20/06/2019 10:28
Υποβολή αίτησης μέχρι 30-9-2019

Σας ενημερώνουμε για την ρύθμιση των 120 δόσεων  προς ασφαλιστικά ταμεία με το συνημμένο ενημερωτικό φυλλάδιο, που μας διαβιβάστηκε από την Γραμματεία Κοινωνικων Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας.